(Sức trẻ VN) -- Khi yêu nhau mọi phụ nữ đều nghĩ là hãy yêu hết mình và làm mọi điều để người yêu mình được hạnh phúc.