Cả 3 ngân hàng lớn là Agribank, Vietcombank, BIDV đều đã có vốn điều lệ trên 1 tỷ USD. VietinBank cũng đạt gần 1 tỷ USD.

Hôm qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận sửa đổi mức vốn điều lệ của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) lên 23.174 tỷ đồng.

Cùng ngày, Thống đốc cũng có quyết định chấp thuận kế hoạch tăng vốn điều lệ của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam từ hơn 20.229,7 tỷ đồng lên 26.217,7 tỷ đồng trong 2012.

Như vậy, đến nay, cả 3 ngân hàng lớn trong hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng là 3 ngân hàng Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn là BIDV, Agribank, Vietcombank đã có vốn điều lệ trên 1 tỷ USD. Vốn điều lệ của VietinBank cũng gần 1 tỷ USD.

Ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hiện nay là Agribank đạt 29.606 tỷ đồng.

Nguồn Doanh nhân/SBV