Ngày 27.2, LĐLĐ TP tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVC- LĐ.