Một đứa trẻ mỗi ngày cần ít nhất 8 cái ôm. Khi chúng ốm hay buồn phải được ôm ít nhất 12 lần.

3 meo don gian khong ngo de thanh cha me tot - Anh 1

Theo VnExpress