Ban Quản lý Dự án hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp (BIPP) vừa chính thức ký kết thỏa thuận tài trợ thực hiện dự án hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Theo đó, BIPP đã ký 3 hợp đồng tài trợ với: Trung tâm Thiết kế, Chế tạo và Thử nghiệm (SATI-TECH) trị giá 495,000 EUR thực hiện việc triển khai Quỹ InnoFund nhằm đẩy khoa học kinh doanh và đổi mới công nghệ và hỗ trợ tổ chức; Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ - Viện Ứng dụng Công nghệ (NTBIC) trị giá 170,000 EUR thực hiện triển khai các hoạt động ươm tạo doanh nghiệp KH&CN tại Hà Nội; Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ - Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUT-TBI) trị giá 100,000 EUR thực hiện triển khai các hoạt động ươm tạo doanh nghiệp KH&CN tại Thành phố Hồ Chí Minh.

3 hop dong dau tien duoc ho tro uom tao doanh nghiep KH&CN - Anh 1

2. Đại diện BTC và Dự án BIPP ký kết hợp tác với Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ - Viện Ứng dụng Công nghệ. Ảnh: T.Hiền

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng đã đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả ban đầu đạt được của Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Dự án BIPP thời gian qua. Thông qua việc ký kết hợp đồng tài trợ này, Thứ trưởng bày tỏ mong muốn các đơn vị nhận sự hỗ trợ của Dự án BIPP sẽ tập trung công sức, trí tuệ triển khai đúng tiến độ, theo đúng mục tiêu, nội dung đã được Dự án BIPP hỗ trợ. Từ kết quả của các hoạt động của SATI-TECH, NTBIC và HCMUT-TBI sẽ là nhân tố để nhân rộng, tạo điều kiện ươm tạo ra nhiều doanh nghiệp KH&CN cũng như sẽ xây dựng các nội dung về hệ thống chính sách cho phát triển hệ thống doanh nghiệp KH&CN tại Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng bày tỏ hi vọng Dự án sẽ có sự tham gia, hỗ trợ vào định hướng phát triển đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam trong thời gian tới.

Dự án BIPP với mục tiêu hỗ trợ Bộ KH&CN xây dựng một môi trường tích cực cho các doanh nghiệp KH&CN vừa và nhỏ dựa trên việc cải thiện khuôn khổ pháp lý và cơ chế thiết lập và vận hành các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN nhằm đẩy mạnh phát triển khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Dự án BIPP hợp tác cùng nhiều đơn vị, tổ chức trong nước từ các viện nghiên cứu, các trường đại học kỹ thuật, các cơ quan chủ quản, các đối tượng thuốc khối tư nhân, và các đơn vị có liên quan trong Bộ KH&CN. Dự án được triển khai bởi Ban Quản lý Dự án tại Hà Nội, tập hợp đội ngũ nhân sự trong nước và quốc tế dày dặn kinh nghiệm.

Thông qua việc ký kết này, Dự án BIPP sẽ triển khai các hoạt động tập trung vào việc hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) và thí điểm vận hành quỹ hỗ trợ cho hoạt động ươm tạo, góp phần phát triển lực lượng doanh nghiệp KH&CN có năng lực đổi mới, sáng tạo cao.

T. Hiền