Bộ môn Kỹ thuật di truyền (Viện Di truyền nông nghiệp) đã tiến hành nghiên cứu gây đột biến 3 giống hoa cúc nhập nội từ Đài Loan để tạo ra 3 giống hoa cúc đột biến là cúc vàng VCM1, cúc vàng tươi VCM2 và cúc vàng đồng VCM3.