Các chàng có thể thể hiện sự khéo tay của mình bằng cách làm hoa hồng tặng nàng nhân ngày 20/10.

Thay vì những món quà mua ngoài hiệu, các chàng có thể thể hiện tình cảm của mình với nàng trong ngày 20/10 bằng những bông hồng tự làm tuyệt đẹp. Dưới đây là 3 cách làm hoa hồng đơn giản các chàng có thể tham khảo.

Video: Hướng dẫn làm bông hồng giấy (1):

Nguồn video: YouTube/ireneblchua.

Video: Hướng dẫn làm bông hồng giấy (2):

Nguồn video: YouTube/Jo Nakashima - Origami Tutorials.

Video: Hướng dẫn làm bông hồng giấy (3):

Nguồn video: YouTube/Papelisimo.