Với những cách gấp ga trải giường dưới đây, bạn sẽ nhanh chóng gấp gọn gàng, vuông vắn chiếc ga giường lùng bùng.

Cách 1

Nguồn video: YouTube/Tips for you.

Cách 2

Nguồn video: YouTube/Hot Videos.

Cách 3

Nguồn video: YouTube/Phạm Tuyền