3 anh thợ làm đường sáng tạo trong công việc nhìn thật đáng yêu.