hoahoctro.vn - Trước giờ G, mời bạn theo chân 2NE1 cùng các dancer rất dễ thương, thân thiện và ghé qua nơi mà 2NE1 đang nghỉ nhá. Ah, xem các gái dùng twitter và "t8m", khoe những gì nhé!