Trong khi tổng thu ngân sách 11 tháng đạt 911,2 nghìn tỉ đồng thì tổng chi ngân sách đã vượt ngưỡng 1 triệu tỉ đồng. Đáng lưu ý một số tỉnh hoàn thành thu ngân sách năm do tập trung tăng thu tiền sử dụng đất.

28 tinh thu xong ngan sach 2016 do tap trung thu tien su dung dat - Anh 1

Ảnh minh họa

Đánh giá về tình hình công tác 11 tháng đầu năm 2016, Bộ Tài chính cho biết tổng thu NSNN 11 tháng đầu năm 2016 ước tính đạt 911,2 nghìn tỉ đồng, bằng 89,8% dự toán năm, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, thu nội địa 11 tháng ước tính đạt 728,6 nghìn tỉ đồng, bằng 92,8% dự toán năm, tăng 13,4% so cùng kỳ năm 2015.

Thu ngân sách địa phương chỉ có 49/63 địa phương thu đảm bảo yêu cầu tiến độ dự toán, trong đó có 28 địa phương đã hoàn thành dự toán thu cả năm, chủ yếu do tăng thu tiền sử dụng đất.

Thu từ dầu thô thì do vẫn chịu tác động từ việc giá dầu giảm từ đầu năm nên tổng thu 11 tháng với mặt hàng này chỉ đạt 35,6 nghìn tỉ đồng, bằng 65,3% dự toán năm, bằng 58,9% so với cùng kỳ năm 2015. Còn thu từ xuất nhập khẩu ước tính xấp xỉ đạt 142,95 nghìn tỉ đồng, bằng 83,1% dự toán năm.

Trong khi đó ở chiều ngược lại, tình hình chi ngân sách 11 tháng đã tăng lên, vượt ngưỡng 1 triệu tỉ đồng, đạt 1.078,5 nghìn tỉ đồng, bằng 84,7% dự toán năm và tăng 6,2% so cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, Bộ cho biết đã dùng 145 nghìn tỉ đồng để chi trả các khoản nợ và viện trợ. Con số này bằng 93,5% dự toán năm, tăng 1,8% so cùng kỳ năm 2015.

Tuyết Nhung