(ATPvietnam.com) - Nhằm đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ cũng như tạo điều kiện cho khách hàng tiền gửi nhận lãi suất thực cao, an toàn và linh hoạt, từ ngày 28/9/2010, Ngân hàng TMCP Đại Á (DaiABank) triển khai sản phẩm “Tiền gửi tiết kiệm siêu linh hoạt”.

Sản phẩm “Tiền gửi tiết kiệm siêu linh hoạt” là sản phẩm tiết kiệm có lãi suất thả nổi và có kỳ hạn gửi dài 36 tháng dành cho khách hàng gửi tiền VND và USD với mức gửi tối thiểu là 1 triệu đồng hoặc 100 USD. Tuy có thời hạn gửi là 36 tháng nhưng khách hàng không phải đợi đến hết kỳ hạn gửi mới được lĩnh lãi mà có thể được chọn lĩnh lãi định kỳ linh hoạt ở các kỳ hạn 1 tháng, 2,3 ,6,9, hoặc 12 tháng. Lãi suất thả nổi vào đầu mỗi kỳ lĩnh lãi. Tại mỗi kỳ lĩnh lãi DaiABank sẽ chi trả tiền lãi cho khách hàng theo lãi suất áp dụng tại thời điểm đầu kỳ lĩnh lãi. Ngoài ra, Sản phẩm “Tiền gửi tiết kiệm siêu linh hoạt” cho phép khách hàng được rút gốc trước hạn và không phải trả lại phần lãi đã nhận. Số ngày gửi thực tế chưa tròn kỳ lĩnh lãi (nếu có) sẽ được hưởng lãi suất không kỳ hạn. Đặc biệt, đến ngày đáo hạn, DaiABank sẽ tặng phần quà đặc biệt cho khách hàng giữ nguyên số tiền gửi ban đầu (không rút bớt trước hạn). Sảp phẩm có tên gọi là lãi suất “Siêu linh hoạt” bởi, với kỳ hạn 36 tháng nhưng khách hàng được chọn nhiều kỳ hạn lĩnh lãi, được rút bớt gốc, được phép rút vốn gốc trước hạn và không trải lại tiền lại đã lĩnh… Quốc Khánh