Báo cáo với Ban Pháp chế, HĐND TP.HCM, mới đây ông Phạm Ngọc Liên, Phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai TP, cho biết tính đến tháng 9.2016 nơi đây đã tiếp nhận hơn 308.000 hồ sơ cấp giấy chứng nhận, trong đó đã giải quyết cấp được gần 255.000 hồ sơ.

28.000 ho so dat dai o TP.HCM bi tre han - Anh 1

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, trong số hồ sơ đã giải quyết, có tới hơn 28.000 hồ sơ bị trễ hạn gồm các loại như hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu, đăng ký biến động, cấp giấy cho nhà đất trong dự án. Các loại hồ sơ này vừa thuộc thẩm quyền xử lý của UBND các quận/huyện vừa thuộc Văn phòng đăng ký đất đai TP.

Nguyên nhân trễ hạn theo ông Liên là do quy trình cấp giấy chứng nhận mới. Nếu như trước đây những trường hợp cấp đổi, đăng ký biến động đều có thể giải quyết tại các địa phương, nhưng từ khi chuyển sang mô hình văn phòng đăng ký đất đai một cấp thì UBND quận/huyện giải quyết cho trường hợp cấp giấy chứng nhận lần đầu.

Việc đăng ký biến động hoặc thực hiện các giao dịch thì phải chuyển về chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP thẩm định và chuyển lên để Sở Tài nguyên - Môi trường ký cấp giấy. Bất cập này đã được Chính phủ ghi nhận và sẽ đưa vào chương trình sửa đổi nghị định hướng dẫn sắp tới để tháo gỡ.

Đình Sơn