Bắt đầu từ hôm nay, ngày 27/8 hàng năm được công nhận là ngày Tem Việt Nam.

27/8 hang nam duoc chon la ngay Tem Viet Nam - Anh 1

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu tại lễ công bố Ngày Tem Việt Nam. Ảnh: Vietnam+

Sáng ngày 8/11, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Hội Tem Việt Nam đã công bố quyết định số 1670/QĐ-TTg của Thủ tương Chính phủ về việc quyết định lấy ngày 27/8 hàng năm là ngày Tem Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết, nhân kỷ niệm một năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công 19/8 và ngày Quốc khánh 2/9, năm 1946 Bưu chính cách mạng Việt Nam phát hành 1 bộ tem gồm 5 mẫu thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh (do cố họa sĩ Nguyễn Sáng thiết kế).

“Với 1.072 bộ tem gồm 3.672 mẫu tem được phát hành, tem bưu chính Việt Nam đã làm tốt sứ mệnh và vai trò lịch sử của mình, đóng vai trò quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đây là sự kiện góp phần tôn vinh giá trị, tầm quan trọng và ý nghĩa của con tem trong đời sống xã hội; cũng là dịp để tri ân các thế hệ thiết kế, sản xuất, phát hành tem; khuyến khích việc sử dụng và quảng bá tem bưu chính Việt Nam; thúc đẩy phong trào sưu tập tem trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với việc phát triển tem bưu chính Việt Nam.

Quốc Hào