Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành hơn 63,59 triệu cổ phiếu. Ngày ĐKGD không hưởng quyền là ngày 27/10/2016.

27/10, HT1 chot quyen tra co tuc bang co phieu, ty le 20% - Anh 1

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 (mã HT1-HoSE) vừa thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/10/2016. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 27/10/2016.

Cổ đông sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 63.590.400 cổ phiếu.

Diễn biến giao dịch cổ phiếu HT1

27/10, HT1 chot quyen tra co tuc bang co phieu, ty le 20% - Anh 2