ND - Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế) ngày 27-5 cho biết, Quỹ Unilever Việt Nam  hỗ trợ 25 tỷ đồng để nâng cao nhận thức của người dân về vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, nhằm phòng, chống nhiều loại dịch bệnh.