(HNMĐT) - Mức giá này cao gấp hơn 2 lần mức giá khởi điểm. Sáng nay (19/11), Trung tâm GDCK Hà Nội tổ chức đấu giá cổ phần của Nhà máy sản xuất ô tô 3-2. Số lượng cổ phần được đưa ra đấu giá là 1.283.876 (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).