Tín dụng, sự giới hạn về nguồn cầu và sự canh tranh là những hạn chế lớn nhất đối với doanh nghiệp nhỉ và vừa (DNNVV), tuy nhiên, theo thời gian đã có sự cải thiện đáng kể đối với những hạn chế này.

24% DN nho va vua gap kho khan ve tin dung - Anh 1

Tăng trưởng việc làm tại khu vực DNNVV tăng 5,2% trong hai năm 2013-2015. Ảnh Internet.

Đây là kết quả của nghiên cứu Đặc điểm môi trường kinh doanh Việt Nam: Kết quả điều tra DNNVV năm 2015 được công bố hôm nay ngày 9-11, tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM).

GS Finn Tarp, Giám đốc Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển Thế giới cho biết, nghiên cứu này được thực hiện năm 2015 với trên 2.600 DNNVV ngoài quốc doanh hoạt động trong lĩnh vực chế biến, chế tạo tại 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Nghệ An, Quảng Nam, Khánh Hòa, Long An... trong đó 72% là DN siêu nhỏ.

Kết quả về sự biến động của DN cho thấy, tăng trưởng việc làm tại khu vực DNNVV tăng 5,2% trong hai năm 2013-2015. DN siêu nhỏ vẫn giữ nguyên về số lượng, nhưng tỷ lệ chính thức hóa đã nhiều hơn. Tỷ lệ rút khỏi thị trường của các DNNVV là 8,2%, thấp hơn so với giai đoạn 2009-2013.

“Tăng trưởng việc làm đã đạt được mức so với trước khủng hoảng và tỷ lệ doanh nghiệp rút khỏi thị trường đã giảm đi so với giai đoạn 2009- 2013. Điều này là rất đáng khích lệ và là minh chứng rõ ràng về quan điểm chính sách kinh tế vĩ mô nhạy bén mà Việt Nam đã thực hiện nhằm đối phó với khủng hoảng tài chính toàn 125 cầu. Năng suất lao động dưới hai thước đo là doanh thu trên một lao động và giá trị gia tăng trên một lao động đều tăng lên trong điều tra năm 2015 so với năm 2013”, GS Finn Tarp nhận định.

Về khó khăn của DNNVV, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết, DNNVV gặp một số hạn chế về tín dụng, sự cạnh tranh quá cao, sự giảm sút của nhu cầu đối với sản phẩm trên thị trường... trong đó thiếu vốn và khó tiếp cận tài chính vẫn tiếp tục được đánh giá là trở ngại lớn nhất đối với các DN.

Tuy nhiên, so với các cuộc điều tra trước đây, nhóm nghiên cứu nhận thấy tỷ lệ này đã giảm đi. Đối với khó khăn trong tiếp cận tín dụng, tỷ lệ này đã giảm từ 45% năm 2011 xuống 30% năm 2013 và 24% năm 2015. Khó khăn về thiếu cầu đối với sản phẩm hiện tại là trở ngại lớn thứ hai theo đánh giá của các chủ DN và nhóm nghiên cứu cũng thấy có sự giảm đi về tỷ lệ các DN gặp khó khăn, từ 27% năm 2013 xuống còn 21% năm 2015. Khó khăn xếp vị trí thứ ba là áp lực cạnh tranh mà các DNNVV phải đối mặt, khi có 17% DN điều tra thừa nhận gặp phải khó khăn này, tỷ lệ này tương đương với tỷ lệ của các cuộc điều tra năm 2011 và 2013.

Hoài Anh