(ANTĐ) - Ngày 1-12, BV 19-8 Bộ Công an đã tổ chức Hội thao Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ BV lần thứ 15, nhằm tạo phong trào thi đua thiết thực cho đoàn viên trong BV, nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh.