(ATPvietnam.com) -Công ty Xi Măng Hải Vân (HVC) thông báo, ngày 22/12/2007 sẽ tiến hành đấu giá 4,462 triệu cổ phiếu .