Lương cơ sở sẽ tăng thêm 100.000 đồng so với mức 1,05 triệu đang được áp dụng, theo đề xuất của Bộ Nội vụ