(ATPvietnam.com) - CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai thông báo, ngày 21/12/2007 là ngày đấu giá 2.328.660 cổ phần thuộc phần vốn nhà nước tại công ty.