Ý tưởng về một MTB Android giá rẻ không còn là mới, nhiều mô hình giá cả phải chăng đã được tung ra trong quá khứ và chắc chắn có nhiều sản phẩm khác sẽ được giới thiệu trong tương lai.