(Tamnhin.net) - Mục tiêu của Tập đoàn Nokia là hoàn thành việc xây dựng Nhà máy sản xuất điện thoại di động tại Việt Nam vào cuối năm 2012 và dự kiến đầu năm 2013 sẽ cho ra đời những sản phẩm đầu tiên, trong đó 95% sản phẩm của nhà máy này sẽ xuất khẩu.