Theo công bố của ông Bùi Quốc Việt, người phát ngôn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngày 16/1, trước những khó khăn của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2009 đã được các chuyên gia tiên đoán, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam vẫn xác định mục tiêu doanh thu khoảng 60.000 tỷ đồng.