Thu hút đầu tư nước ngoài năm 2007 đạt kỷ lục 16 tỷ USD. Điều này đạt là nhờ chúng ta đã và đang tiến hành những cải cách nhanh và mạnh. Ông Martin Rama, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới, nhận xét: “Việt Nam đang đi đúng hướng trong thu hút đầu tư”.