Kỷ niệm 200 năm ngày sinh của cha đẻ thuyết tiến hóa Charles Darwin (12.2.1809 – 12.2.2009), một cuốn tiểu sử thú vị đã được xuất bản đúng dịp này – Động cơ thiêng liêng của Darwin.