Thành phố Hồ Chí Minh:

Các doanh nghiệp đối thoại với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố. QĐND Online - Sáng 26-11, gần 200 doanh nghiệp đã tham gia buổi đối thoại với Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội, Bảo hiểm xã hội và Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Tại buổi đối thoại, các vấn đề về tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, những quy định về mức lương tối thiểu của người lao động tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người nước ngoài làm việc tại Việt Nam…. được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Một số doanh nghiệp cho rằng, hiện nay chế độ bảo hiểm ở Việt Nam còn nhiều thủ tục nhiêu khê nên chưa khuyến khích doanh nghiệp mua bảo hiểm cho người lao động, nhất là lao động là người nước ngoài. Được biết, đây là buổi đối thoại cuối cùng của năm 2009. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với 40 cơ quan, ban ngành của Trung ương và Thành phố, tổ chức 7 cuộc đối thoại với sự tham dự của hơn 2.000 doanh nghiệp. Phạm Bá Nhiễu