Hơn 500 sinh viên giỏi đến từ 4 trường ĐH lớn trên địa bàn Hà Nội vừa tham dự ngày hội nghề nghiệp do Công ty Unilever Việt Nam tổ chức. Những ứng viên được lựa chọn sẽ tham gia chương trình Quản trị viên tập sự.