TPO - Sáng 9-8, vòng chung khảo khu vực phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thể thao Thanh niên (Hà Nội). 20 thí sinh được chọn tham dự vòng chung kết diễn ra tại Đà Nẵng.

Hai mươi gương mặt tham dự vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012. 20 gương mặt tham dự Vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012. Ảnh: N.C.K

Nguyễn Thị Hà. SBD 890 Nguyễn Thị Hà. SBD 890.

Lê Thị Kim Oanh. SBD 649
Lê Thị Kim Oanh. SBD 649.

Ngô Bích Ngọc. SBD: 706 Ngô Bích Ngọc. SBD: 706.

Nguyễn Thị Thu Hương. SBD: 281
Nguyễn Thị Thu Hương. SBD: 281.
Dương THị Dung. SBD 009
Dương THị Dung. SBD 009.
Hoàng Diệu Linh. SBD: 980
Hoàng Diệu Linh. SBD: 980.
Vũ Ngọc Anh: SBD: 396
Vũ Ngọc Anh: SBD: 396.
Trần Thị Hoài Phương. SBD: 342
Trần Thị Hoài Phương. SBD: 342.
Nguyễn Thị Minh Thu. SBD: 559
Nguyễn Thị Minh Thu. SBD: 559.
Nguyễn Thị Truyền. SBD: 569
Nguyễn Thị Truyền. SBD: 569.
Phan Hà Phương SBD: 810
Phan Hà Phương SBD: 810.

Nguyễn Thị Huyền Trang. SBD: 954
Nguyễn Thị Huyền Trang. SBD: 954.
Thiều Thị Linh. SBD: 907
Thiều Thị Linh. SBD: 907.
Võ Hoàng Yến. SBD: 235
Võ Hoàng Yến. SBD: 235.
Dương Tú Anh. SBD: 828
Dương Tú Anh. SBD: 828.
Nguyễn Thùy Linh. SBD: 937
Nguyễn Thùy Linh. SBD: 937.
Bùi Thị Hà Anh. SBD: 819
Bùi Thị Hà Anh. SBD: 819.
Dương Tuyết Trinh. SBD: 530
Dương Tuyết Trinh. SBD: 530.
Nguyễn Thanh Thảo. SBD: 189
Nguyễn Thanh Thảo. SBD: 189.
Đỗ Hoàng Anh. SBD: 792
Đỗ Hoàng Anh. SBD: 792.