Ninh đến nhà một người bạn chơi và uống rượu rồi ra đình làng xem hội. Tình cờ Ninh gặp một cháu bé 12 tuổi đi qua, men rượu trong người sẵn có, Ninh đã nảy sinh ý nghĩ đồi bại. Ninh lừa cháu bé: "Chú là cán bộ kỹ thuật. Nhờ cháu dẫn chú ra cánh đồng để lấy mẫu nước về cơ quan xét nghiệm"...