Thu nhập bình quân đầu người đạt 7.000 USD, đa số người dân sống tại khu vực đô thị hay tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm trên 90% GDP... là những kỳ vọng về một Việt Nam thịnh vượng sau 20 năm nữa.

20 nam nua, Viet Nam se nhu the nao? - Anh 1

20 nam nua, Viet Nam se nhu the nao? - Anh 2

20 năm nữa Việt Nam sẽ như thế nào?

7pm - Quỳnh Anh

Theo Trí thức trẻ/World Bank