Trước cả khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước ra đời, quỹ đầu tư VEIL của Dragon Capital đã được thành lập. Và trong 20 năm qua, đồng hành với ngành chứng khoán, các quỹ đầu tư vẫn là những định chế tài chính đóng góp vai trò quan trọng.

20 nam dong hanh cung chung khoan Viet cua cac quy dau tu - Anh 1

Nguồn: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

MAI HƯƠNG

Mai Hương