TMC, CMV, FMC, LBM, LCD, CSM, DPR, PNJ, BCI, LIX, BFC, DVP, LAS, TIX, DRC,... thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền...

20 doanh nghiep chot danh sach tra co tuc - Anh 1

Biểu đồ giao dịch cổ phiếu TMC trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

TMC, CMV, FMC, LBM, LCD, CSM, DPR, PNJ, BCI, LIX, PCE, BFC, DVP, LAS, TIX, DRC, KHP, DNC, PHN và VAF thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 15/12/2016, Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (mã TMC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2016.

* Ngày 16/12/2016, Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (mã CMV-HOSE) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2016.

* Ngày 20/12/2016, Công ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta (mã FMC-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2016 với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2016.

* Ngày 8/12/2016, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (mã LBM-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2016 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2016.

* Ngày 5/12/2016, Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện (mã LCD-HNX) trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ 2,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 250 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2016.

* Ngày 12/12/2016, Công ty Cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam (mã CSM-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2016.

* Ngày 22/12/2016, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HOSE) chi tạm ứng đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2016.

* Ngày 5/1/2017, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2016.

* Ngày 20/12/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (mã BCI-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2016.

* Ngày 8/12/2016, Công ty Cổ phần Bột giặt LIX (mã LIX-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2016 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2016.

* Ngày 19/12/2016, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (mã PCE-HNX) tạm ứng cổ tức lần 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2016.

* Ngày 12/12/2016, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (mã BFC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2016.

* Ngày 23/12/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã DVP-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2016.

* Ngày 8/12/2016, Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (mã LAS-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2016.

* Ngày 30/12/2016, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (mã TIX-HOSE) trả tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2016.

* Ngày 14/12/2016, Công ty Cổ phần cao su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2016.

* Ngày 8/12/2016, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (mã KHP-HOSE) tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2016.

Ngày 8/12/2016, Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (mã DNC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2016.

* Ngày 9/12/2016, Công ty Cổ phần Pin Hà Nội (mã PHN-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2016.

* Ngày 15/12/2016, Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (mã VAF-HOSE) tạm ứng cổ tức lần 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2016.

* Ngày 14/12/2016, Công ty Cổ phần Bột giặt NET (mã NET-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2016.

* Ngày 12/12/2016, Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam (mã SFG-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2016.

Hà Anh