Ít ai tin rằng những người gác đền có thể ghi được những bàn thắng đẹp như vậy.

Quý Sáng