(HNM) - Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, hiện có khoảng 20.000 bộ hồ sơ nhập khẩu nguyên liệu chế biến thanh khoản đang tồn đọng tại hải quan cửa khẩu chưa được giải quyết, khiến nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng nợ đọng thuế nhập khẩu.