Ban chỉ huy PCLB và Tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng vừa cho biết, hiện đang có 3 tàu ( 2 của Đà Nẵng và 1 của Quảng Ngãi) bị nạn do ảnh hưởng của bão số 1. Đó là các tàu mang số hiệu ĐNA 0467, ĐNA 90115 và QNG 6308.