Bộ Tài chính vừa có công văn gửi cục thuế, cục hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn về chính sách thuế, phí, lệ phí và các khoản thu ngân sách Nhà nước khác áp dụng đối với khu kinh tế cửa khẩu của Bộ Tài chính.

Căn cứ vào các quy định tại Quyết định 72/2013/QĐ-TTg, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, Bộ Tài chính hướng dẫn, các khu kinh tế sau không được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan từ ngày 1/9/2016 trở đi mà chỉ áp dụng chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu theo quy định pháp luật hiện hành, bao gồm: Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngoài ra, còn có các khu có tên gọi khác được thành lập theo quyết định của Thủ tướng không đảm bảo quy định về khu phi thuế quan theo Luật Thuế xuất - nhập khẩu 2016.

Bộ Tài chính cho biết, không thực hiện chính sách thuế xuất nhập khẩu đối với khu phi thuế quan theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016.

Hàng hóa sản xuất và được tiêu thụ trong khu: được xác định là hàng hóa sản xuất và tiêu thụ nội địa, không thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Luật này.

Điểm đáng chú ý là nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư (trừ dự án đầu tư khai thác khoảng sản; dự án sản xuất sản phẩm có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên, dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB) thuộc khu kinh tế cửa khẩu được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất.

PV (Nguồn: Tổng cục Thuế)