Sở Công Thương Hà Nội đã ra thông báo về việc chấm dứt bán hàng đa cấp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp với 2 công ty.

2 cong ty tai Ha Noi bi cham dut ban hang da cap - Anh 1

Cụ thể, 2 công ty bị chấm dứt bán hàng đa cấp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp là công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại Bông Sen Vàng và công ty TNHH NETWORK Hoàng Kim.

Lý do cho quyết định của Sở Công Thương Hà Nội là do công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại Bông Sen Vàng do không đáp ứng đầy đủ các điều kiện bán hàng đa cấp. Trong khi, công ty TNHH NETWORK Hoàng Kim xin chấm dứt vì muốn thay đổi phương thức kinh doanh để đảm bảo phù hợp với thị trường Việt Nam.