Được sinh vào đầu tháng 8 và đến nay đã được 4 tháng tuổi, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hình ảnh 2 cậu bé song sinh Valentino và Matteo - con trai của Ricky Martin, kết quả của một cuộc mang thai hộ- chính thức được công bố. Những hình ảnh này được thực hiện tại ngôi nhà của Martin ở Puerto Rico và được đăng tải trên 2 tờ People và Hola, ấn phẩm mới nhất.