Với phương pháp này thì chỉ sau vài phút, người sử dụng đã dễ dàng bẻ khóa thành công smartphone Galaxy S3