Sáng nay 31/3, tỉnh Hà Tây đã tổ chức kỳ họp HĐND thứ 12 thống nhất ý kiến các đại biểu nội dung sáp nhập tỉnh Hà Tây vào Thủ đô. Kết quả 100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết hợp nhất Hà Tây và Hà Nội để mở rộng Thủ đô.