24H.COM.VN - Người Hà Lan đang nói với nhau rằng: “Nếu họa sĩ thiên tài Van Gogh có tái sinh thì ông cũng không thể giúp bức tranh Euro 2008 của người Hà Lan thêm phần sống động”. Đơn giản bởi đất nước của Cối xay gió, của hoa tulip,… giờ đã có một họa sĩ thiên tài mới, kế thừa hoàn hảo tài năng của vĩ nhân Van Gogh trong quá khứ: Marco Van Basten.