(ATPvietnam.com) - Phiên giao dịch đầu tuần cho thấy, đa số các cổ phiếu có sức hấp dẫn đều đang đứng tấn: hầu hết đứng giá trong bối cảnh thị trường đang trong cơn sóng gió.