Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo, CTCP In hàng không chính thức đưa 441,928 cp niêm yết bổ sung vào giao dịch trên thị trường UPCoM.

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP In hàng không; - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông; - Mã chứng khoán: IHK; - Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu; - Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch bổ sung: 441,928 cổ phiếu - Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch bổ sung (theo mệnh giá): 4,419,280,000 đồng - Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch: 2,141,928 cổ phiếu - Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch (theo mệnh giá): 21,419,280,000 đồng - Ngày giao dịch chính thức: Thứ Ba, ngày 19/10/2010