Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định giao bổ sung 18 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2015 (đợt 2) cho dự án thuộc Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu.

18 ty dong cho Chuong trinh ung pho voi bien doi khi hau - Anh 1

Quảng Ngãi dảnh 18 tỷ đồng cho Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu

Theo đó, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, ngành, địa phương liên quan tiến hành phân bổ và giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc; hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các đơn vị triển khai thực hiện theo nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2015, bảo đảm hoàn thành kế hoạch được giao theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về việc sử dụng ngân sách Nhà nước trong đầu tư phát triển.

THANH HUYỀN