Dưới cái lạnh -10 độ C, các tác phẩm điêu khắc bằng băng tái hiện các công trình kiến trúc của Việt Nam và thế giới được nhiều người thích thú, tham quan chụp ảnh.

Trương Khởi