Qua công tác kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng cho thấy, đến nay trên địa bàn TP Hà Nội vẫn còn tồn tại nhiều công trình nhà cao tầng vi phạm quy định về PCCC trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.