Công việc, cuộc sống bận rộn khiến nhiều cha mẹ không dễ dàng dành thời gian bên con để trở thành những phụ huynh tuyệt vời. Dưới đây là 18 gợi ý các phụ huynh có thể tham khảo.

18 goi y tro thanh cha me tuyet voi - Anh 1

18 goi y tro thanh cha me tuyet voi - Anh 2

18 goi y tro thanh cha me tuyet voi - Anh 3

18 goi y tro thanh cha me tuyet voi - Anh 4

18 goi y tro thanh cha me tuyet voi - Anh 5

18 goi y tro thanh cha me tuyet voi - Anh 6

18 goi y tro thanh cha me tuyet voi - Anh 7

18 goi y tro thanh cha me tuyet voi - Anh 8

18 goi y tro thanh cha me tuyet voi - Anh 9

18 goi y tro thanh cha me tuyet voi - Anh 10

18 goi y tro thanh cha me tuyet voi - Anh 11

18 goi y tro thanh cha me tuyet voi - Anh 12

18 goi y tro thanh cha me tuyet voi - Anh 13

18 goi y tro thanh cha me tuyet voi - Anh 14

18 goi y tro thanh cha me tuyet voi - Anh 15

18 goi y tro thanh cha me tuyet voi - Anh 16

18 goi y tro thanh cha me tuyet voi - Anh 17

18 goi y tro thanh cha me tuyet voi - Anh 18

Theo GĐVN