(TGĐA) Những bộ phim hành động không khai thác cảm xúc và sự bi lụy của khán giả mà nó nhấn mạnh đến sự chuyển động liên tục.